Syrup kiwi Torani

165.000  157.000 

Thật đƣợc hạnh phúc bạn đang thƣởng thức hƣơng vị dễ chịu êm dịu của một kiwi tươi bóc vỏ.

Hỗ trợ mua hàng: 01234 234 734
Có giá sỉ cho số lượng lớn
(Bán hàng từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy)
Danh mục: