Trọng lượng: 750gram

Bột ca cao nguyên chất verozyme