Công thức chung làm soda Ý

Ta có thể dùng nước soda hoặc nước ngọt có gas vị chanh như 7up, sprite. Ngoài ra nếu muốn kinh doanh lâu dài đỡ tốn nguyên liệu thì sử dụng bình làm soda của whip it.

Công thức chung để làm soda ý

công thức chung làm soda ý 1

Kết quả hình ảnh cho soda ý

Kết quả hình ảnh cho soda ý

Chú ý: Flavor ở đây là các loại syrup như syrup straweerry, blueberry, syrup bạc hà xanh, syrup curacao…

Xem thêm: >> Danh sách syrup làm soda

Trình bày sản phẩm:

 

 

 

Trả lời